OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI P.U.R.E., S.R.O.


(V spolupráci so spoločnosťou LIMATEC AG)

a) Cena a dodanie tovaru
V cenníku uvedené ceny sú konečné ceny bez DPH a bez dopravy do SR (s výnimkou modelu MKZT 100 - cena dopravy je v cene započítaná).

b) Platobné podmienky
Vo všeobecnosti bude vždy požadované, aby klient zaplatil celú cenu minikuchyne s DPH (20%) vopred. Každá objednávka bude akceptovaná až po zložení 50 % zálohy na účet P.U.R.E, s.r.o. vedený vo VÚB a.s., IBAN SK 2302 0000 0000 3022 9262 54 na základe nami vystavenej zálohovej faktúry. Pred odberom tovaru či už osobným odberom v Bratislave, alebo dopravnou spoločnosťou bude požadované, aby zvyšných 50 % z kúpnej ceny bolo tiež uhradených vopred na účet P.U.R.E., s.r.o.

V prípade dodania minikuchyne formou dobierky vám bude účtovaný poplatok vo výške 2 % z kúpnej ceny navyše.

c) Možnosť vrátenia tovaru
Vrátenie už zaplateného alebo vyzálohovaného tovaru, ktorý si klient po zvážení objednal nebude možné. V ojedinelých prípadoch po prípadnej dohode so spoločnosťou P.U.R.E, s.r.o. a zváženia výhodnosti pre obe strany bude možné o tomto diskutovať.

d) Poškodenie dodaného tovaru prepravnou spoločnosťou
Ak sa stane, že prepravná spoločnosť vám dodá tovar čiastočne poškodený, alebo poškodený - tento neprevezmite alebo spíšte na mieste a bezodkladne s prepravcom záznam o rozsahu poškodenia. Tento nám prosím bezodkladne pošlite poštou alebo e-mailom na info@energiaslnka.sk, aby sme mohli včas žiadať náhradu spôsobenej škody.


Júl 2018


Obrázky uvedené na stránke sú len ilustratívne.