OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI PROPERTY SERVICE, s.r.o.


( V spolupráci so spoločnosťou LIMATEC AG )

a) Cena a dodanie tovaru
V cenníku uvedené ceny sú konečné ceny bez alebo s DPH ( 19% ). V cenách sú zahrnuté náklady za prepravu do Bratislavy alebo Košíc.
V prípade vášho záujmu o dodanie minikuchyne do iného mesta Slovenska vám radi vypracujeme najnižšiu cenovú ponuku za prepravu. Vami objednanú minikuchyňu si môžete samozrejme osobne prevziať na našej adrese cca 10 km od Bratislavy v Stupave.

b) Platobné podmienky
Vo všeobecnosti bude vždy požadované, aby klient zaplatil celú cenu minikuchyne s DPH ( 20% ) vopred. Každá objednávka bude akceptovaná až po zložení 50 % zálohy na účet Ubytujem, s.r.o. vedený vo VÚB a.s., č.ú.: 2822843559/0200 na základe nami vystavenej zálohovej faktúry. Pred odberom tovaru či už osobným odberom alebo dopravnou spoločnosťou bude požadované, aby zvyšných 50 % s kúpnej ceny bolo tiež uhradených na učet Property Service, s.r.o.

V prípade dodania minikuchyne formou dobierky vám bude účtovaný poplatok vo výške 2 % s kúpnej ceny navyše.

Len v dohodnutých prípadoch na základe zmluvy,bonitného preverenia klienta a stanovenia úverového limitu a doby splatnosťi môžu byť produkty značky LIMATEC dodávané na faktúru ( hotovostné odbery vopred potrebné).

c) Možnosť vrátenia tovaru
Vrátenie už zaplateného alebo vyzálohovaného tovaru, ktorý si klient po zvážení objednal nebude možné. V ojedinelých prípadoch po prípadnej dohode so spoločnosťou Property Service, s.r.o. a zváženia výhodnosti pre obe strany bude možné o tomto diskutovať.

d) Poškodenie dodaného tovaru prepravnou spoločnosťou
V ojedinelých prípadoch ak sa stane, že prepravná spoločnosť vám dodá tovar čiastočne poškodený, alebo poškodený - tento neprevezmite alebo spíšte na mieste a bezodkladne s prepravcom záznam o rozsahu poškodenia. Tento nám prosím bezodkladne pošlite poštou alebo e-mailom, aby sme mohli včas žiadať náhradu spôsobenej škody.


Júl 2009